جستجو: ...- تعداد :4
تجربه یک مدل نظارت بر فعالیت‌های دستگاههای اجرایی استان برای بهبود کیفیت خدمت به شهروندان و مبتنی بر سامانه

تاریخ ایجاد: 1400/02/23
  برچسب‌ها و بافت‌ها
برآورد خطرپذیری سیلاب استان با ارائه راهکارهای پیشگیری، کاهش آثار و آمادگی

تاریخ ایجاد: 1401/04/10
  برچسب‌ها و بافت‌ها
درجه بندی و سهمیه بندی عادلانه گندم کارخانجات تولیدکننده آرد

تاریخ ایجاد: 1401/04/22
  برچسب‌ها و بافت‌ها
مدل و شاخص‌های توزیع اعتبار استانی برای توزیع عادلانه اعتبارات بین شهرستانها به روش های ریاضی

تاریخ ایجاد: 1400/05/24
  برچسب‌ها و بافت‌ها