بازگشت به صفحه اصلی     جستجو: ...- تعداد :4
یک مدل نظارت بر فعالیت‌های دستگاههای اجرایی استان برای کنترل دستگاهها در استان همدان

تاریخ ایجاد: 1401/08/21
جزییات نظرات   برچسب‌ها و بافت‌ها
برآورد خطرپذیری سیلاب استان با ارائه راهکارهای پیشگیری، کاهش آثار و آمادگی

تاریخ ایجاد: 1401/04/10
جزییات نظرات   برچسب‌ها و بافت‌ها
درجه بندی و سهمیه بندی عادلانه گندم کارخانجات تولیدکننده آرد

تاریخ ایجاد: 1401/04/22
جزییات نظرات   برچسب‌ها و بافت‌ها
مدل و شاخص‌های توزیع اعتبار استانی برای توزیع عادلانه اعتبارات بین شهرستانها به روش های ریاضی

تاریخ ایجاد: 1400/05/24
جزییات نظرات   برچسب‌ها و بافت‌ها