-
مدل و شاخص‌های توزیع اعتبار استانی برای توزیع عادلانه اعتبارات بین شهرستانها به روش های ریاضی

تاریخ ایجاد: 1400/05/24
جزییات نظرات   برچسب‌ها و بافت‌ها
  • نظرات پیشین: