01 -استانداری همدان تاریخ بروز رسانی بازگشت به صفحه اصلی

دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری همدان

دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری همدان، از سال 1395 و پس از جدا شدن دفاتر  آموزش و پژوهش و منابع انسانی از استانداری ها و ادامه فعالیت آنها در قالب دو معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، برای انجام فعالیت های منابع انسانی، بودجه، آموزش و پژوهش استانداری و واحدهای تابعه و نظارت عالیه بر اصلاح نظام اداری استان تشکیل شد.


آموزش های این دفتر در حوزه آموزش های تخصصی وزارت کشور مانند آموزش های مدیریت بحران، آموزش های انتخابات، آموزش های مربوط به بانوان و پدافند غیرعامل برای همه دستگاههای اجرایی برگزار می شود.


مدیر کل : آقای سید صادق حسینی  081-38256049
معاون آموزش و پژوهش : خانم سارا عراقچیان 
معاون برنامه ریزی: آقای حسین مهدوی راد
استانداری: معاون دفتر- سرکار خانم عراقچیان: 38255047
استانداری: کارشناس دفتر- سرکار خانم قربانی : 38255047

===================
شرح وظایف و اهداف دفتر :

1. هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان
2. هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری
3. بررسی و تجزیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با توجه به طرح ها و برنامه های مربوط به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان
4.برنامه ریزی در خصوص پیاده سازی فرآیند تخصیص منابع ، طبقه بندی هزینه ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته (تهیه و تنظیم بودجه سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابعه)
5. تهیه ، سنجش و تنظیم گزارش های لازم از نحوه اجرا و میزان پیشرفت طرح ها و برنامه های استانداری
6. تنظیم موافقتنامه بودجه استانداری و واحدهای تابعه در قالب برنامه ها پس از وصول ابلاغ اعتبار مصوب و پیگیری در تحصیل تخصیص ها
7. نظارت بر بودجه عملیاتی و ارزشیابی عملکرد بودجه استانداری و واحدهای تابعه
8.هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه
9. انجام کلیه امور مرتبط با تشکیلات استانداری و واحدهای سازمانی تابعه با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور
10. پیگیری و نظارت بر اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات شورای عالی اداری در استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه
11.نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان
12. انجام برنامه ریزی لازم جهت مستند سازی و اصلاح بهبود فرایندهای انجام کار در استانداری و واحدهای تابعه
13. نیازسنجی و برنامه ریزی های لازم در جهت توانمندسازی ، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با هدف دستیابی به تعالی سازمانی
14. مطالعه و بررسی مستمر سازمان و وظایف دستگاه ، مستندسازی فرایندهای انجام کار به منظور تقسیم وظایف واحدها و تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روش های انجام کار در سطح استانداری
15.تهیه و تنظیم دستورالعمل های روش انجام کار در بخشهای مختلف عمومی و تخصصی استانداری و واحدهای تابعه به منظور بهبود روشها و تسریع در انجام امور با همکاری واحدهای ذیربط
16. نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای سازمانی تابعه بر اساس سیاست ها ، خط مشی ها و برنامه های مصوب مراجع ذیربط
17. تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی سالانه و آموزش های کوتاه مدت برای مدیران و کارکنان استانداری و واحدهای سازمانی تابعه
18.نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی عملکرد دوره های آموزشی استانداری و واحدهای تابعه
19. انجام امور مربوط به صدور گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب مراجع ذیصلاح مربوط به استانداری و واحدهای تابعه و وابسته در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
20. تنظیم شناسنامه آموزشی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و وابسته
21. پیشنهاد انجام کلیه امور پژوهشی مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت های نیازهای پژوهشی و ارایه آن به دبیرخانه کارگروه پژوهش و فناوری اطلاعات
22. استقرار نظام مدیریت دانش در استانداری و واحدهای تابعه
23.برنامه ریزی در جهت پیاده سازی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه

 

معرفی مدیرکل 

 

برای مشاهده فایل‌ها کلیک فرمایید.
تشکیلات دفتر برنامه‌ریزی استانداری