01 -استان همدان تاریخ بروز رسانی بازگشت به صفحه اصلی

دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری همدان

دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری همدان، از سال 1395 و پس از جدا شدن دفاتر  آموزش و پژوهش و منابع انسانی از استانداری ها و ادامه فعالیت آنها در قالب دو معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، برای انجام فعالیت های منابع انسانی، بودجه، آموزش و پژوهش استانداری و واحدهای تابعه و نظارت عالیه بر اصلاح نظام اداری استان تشکیل شد.


آموزش های این دفتر در حوزه آموزش های تخصصی وزارت کشور مانند آموزش های مدیریت بحران، آموزش های انتخابات، آموزش های مربوط به بانوان و پدافند غیرعامل برای همه دستگاههای اجرایی برگزار می شود.


مدیر کل : آقای عباس صادقی پوریانی  081-38256049
معاون آموزش و پژوهش : خانم سارا عراقچیان 
معاون برنامه ریزی: آقای حسین مهدوی راد
استانداری: معاون دفتر- سرکار خانم عراقچیان: 38255047
استانداری: کارشناس دفتر- سرکار خانم قربانی : 38255047

===================
شرح وظایف و اهداف دفتر :

1. هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان
2. هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری
3. بررسی و تجزیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با توجه به طرح ها و برنامه های مربوط به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان
4.برنامه ریزی در خصوص پیاده سازی فرآیند تخصیص منابع ، طبقه بندی هزینه ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته (تهیه و تنظیم بودجه سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابعه)
5. تهیه ، سنجش و تنظیم گزارش های لازم از نحوه اجرا و میزان پیشرفت طرح ها و برنامه های استانداری
6. تنظیم موافقتنامه بودجه استانداری و واحدهای تابعه در قالب برنامه ها پس از وصول ابلاغ اعتبار مصوب و پیگیری در تحصیل تخصیص ها
7. نظارت بر بودجه عملیاتی و ارزشیابی عملکرد بودجه استانداری و واحدهای تابعه
8.هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه
9. انجام کلیه امور مرتبط با تشکیلات استانداری و واحدهای سازمانی تابعه با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور
10. پیگیری و نظارت بر اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات شورای عالی اداری در استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه
11.نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان
12. انجام برنامه ریزی لازم جهت مستند سازی و اصلاح بهبود فرایندهای انجام کار در استانداری و واحدهای تابعه
13. نیازسنجی و برنامه ریزی های لازم در جهت توانمندسازی ، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با هدف دستیابی به تعالی سازمانی
14. مطالعه و بررسی مستمر سازمان و وظایف دستگاه ، مستندسازی فرایندهای انجام کار به منظور تقسیم وظایف واحدها و تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روش های انجام کار در سطح استانداری
15.تهیه و تنظیم دستورالعمل های روش انجام کار در بخشهای مختلف عمومی و تخصصی استانداری و واحدهای تابعه به منظور بهبود روشها و تسریع در انجام امور با همکاری واحدهای ذیربط
16. نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای سازمانی تابعه بر اساس سیاست ها ، خط مشی ها و برنامه های مصوب مراجع ذیربط
17. تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی سالانه و آموزش های کوتاه مدت برای مدیران و کارکنان استانداری و واحدهای سازمانی تابعه
18.نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی عملکرد دوره های آموزشی استانداری و واحدهای تابعه
19. انجام امور مربوط به صدور گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب مراجع ذیصلاح مربوط به استانداری و واحدهای تابعه و وابسته در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
20. تنظیم شناسنامه آموزشی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و وابسته
21. پیشنهاد انجام کلیه امور پژوهشی مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت های نیازهای پژوهشی و ارایه آن به دبیرخانه کارگروه پژوهش و فناوری اطلاعات
22. استقرار نظام مدیریت دانش در استانداری و واحدهای تابعه
23.برنامه ریزی در جهت پیاده سازی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه

 

معرفی مدیرکل 

تلفن تماس:
38256049
===================

سوابق تحصیلی مدیر کل:

++ دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، رتبه یک آزمون کتبی و مصاحبه در بین تمام شرکت کنندگان کشوری رشته
++ کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رتبه 4 دانشگاه
++ کارشناسی: ریاضی، دانشگاه بوعلی سینای همدان
===================

استخدام و پست های سازمانی :

سال 1379، استخدام سازمان مدیریت و برنامه ریزی
   - آزمون برای پست کارشناس برنامه ریزی و بودجه کشوری
   - نفر اول آزمون در بین تمامی شرکت کنندگان آزمون در کشور
سال 1382، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس تلفیق برنامه و بودجه استان همدان
    - مسئول مدل سازی توزیع اعتبارات استان بر اساس روش های ریاضی
    - طراحی و اجرای سامانه بودجه ریزی عملیاتی استان 
    - تدوین مدل نظارت سیستمی بر مدیران سازمان ها و اجرای آن در استان برای دو سال، دریافت تقدیر از معاون رئیس جمهور  
سال 1386 استانداری، ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استانداری، کارشناس مسئول آموزش عالی 
    - انجام مطالعه آینده آموزش عالی استان، جلد 29 سند آمایش استان همدان
سال 1388 استانداری، مدیر کل فناوری اطلاعات
     - دریافت جایزه بهترین استان در ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان برای ایجاد درگاه واحد خدمات الکترونیک دولت، تقدیر از سوی معاون رییس جمهور وقت
     - توسعه شبکه دولت استان 
سال 1396 استانداری، مدیر کل برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری 
     - طراحی و تولید سامانه بهره وری و بودجه ریزی عملیاتی جدید استانداری همدان
     - طراحی و تولید سامانه آموزش استانداری
     - تدوین برنامه های سالانه استانداری 
    - تدوین مدل توزیع اعتبار استانداری

===================
مطالعات و پژوهش ها:

توسعه متوازن شهرستانهای استان همدان مبتنی بر روش‌های ریاضی

مدل آمادگی گردشگری الکترونیک

مدل پیاده سازی گردشگری الکترونیک استان همدان

شناسایی بافت‌ها به منظور کاربست در سامانه‌ی رساله ها و پایان‌نامه‌های الکترونیکی

مدل پیشنهاددهنده بافت آگاه در پارسا

مطالعه توسعه شرکت سیاحتی علیصدر

مطالعه آمایش استان- بخش پیوندها و آموزش عالی

مسئول تلفیق برنامه چهارم توسعه استان همدان

انجام مطالعات بودجه ریزی عملیاتی دستگاههای اجرایی استان همدان

مدل سازی و اجرای سامانه نظارت بر فعالیت‌های دستگاههای اجرایی استان

طراحی سامانه‌ها و سیستم‌ها (بیش از 10 سامانه نرم افزاری)

 

تقدیرها:

1- پژوهشگر برتر کارمندی استان در سال‌های 1401 و 1384

2- دریافت جایزه دولت الکترونیک سال 1391- برای ایجاد اولین پنجره هوشمند خدمات دولت

3- دریافت دهها تقدیرنامه از معاون رئیس جمهور، وزرا، معاونین وزرا و استانداران  

 

دریافت ها:

- حکم ترمیمی سال 1401 برابر دوازده میلیون تومان 

- حکم اول سال 1401 برابر ده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان 

- اصلاحیه سال 1400، مرداد ماه، نه میلیون و هشتصد و ده هزار تومان 

- ابتدای سال 1400،  نه میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار تومان
   

برای مشاهده فایل‌ها کلیک فرمایید.
تشکیلات دفتر برنامه‌ریزی استانداری