01 -استانداری همدان تاریخ بروز رسانی بازگشت به صفحه اصلی

بخشنامه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش و تخصص و مهارت های کارمندان دولت و نیز ارتقا کیفیت برنامه های  آموزش منابع انسانی و راهبرداهای عملیاتی و موارد تکمیلی نظام آاموزش کارمندان طی بخشنامه شماره 1834/200 تاریخ 1390/01/30 و اصلاحیه بعدی آن در بخشنامه شماره 18819/92/200 تاریخ 14 / 11/ 1392  برای اجرا ابلاغ گردید.

برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی  برای دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در تاریخ 1393/09/05 ابلاغ گردید

بخشنامه شماره 200/26680 در تاریخ1390/10/20  برای بالابردن سطح  آگاهی های عمومی کارمندان و پایه گذاری ارتباط سالم  کارمند با نظام اداری و دستگاه محل خدمت ابلاغ شد.

دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران  حرفه ای در اجرای مواد 54و57 قانون خدمات کشوری و اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری کشور در تاریخ 1395/04/01 تصویب شد و مصوبه اصلاحیه شماره 1351824 این دستورالعمل  مطابق بخشنامه شماره 397371 تاریخ 18/12/1399  سازمان امور ادرای و استخدامی کشورابطال شد. در این راستا برنامه های آموزشی مدیریتی جهت برنماه ریزی و اجرای برای گروه های هدف،در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت  در تاریخ 1398/03/07 ایفاد شد. 

شرایط عمومی انتصاب به سمت‌های مدیریتی موضوع مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ برای تصدی پست‌های مدیریت‌های حرفه‌ای و افزایش نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور و همچنین بهبود کیفیت فرایند شناسایی استعدادهای مدیریتی و انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد رقابت‌پذیری و عدالت محوری در تاریخ 1401/03/02 توسط شورای عالی ادرای تصویب شد.

 

برای مشاهده فایل‌ها کلیک فرمایید.
اصلاحیه شرایط عمومی انتصاب به سمت‌های مدیریتی -14010302 نمایش
ابطال مصوبه اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (1399.12.18) نمایش
تعلیق شرط گواهینامه شایستگی برای سطوح پایه و عملیاتی (1399.10.27) نمایش
دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران_579095-13950401 نمایش
بخشنامه دوره های آموزشی بدوخدمت_13901020 نمایش
بخشنامه برنامه های آموزشی دستگاه های اجرایی_13960522 نمایش
آموزش و تربیت مدیران آینده_ 11851 تاریخ 13930905 نمایش
اصلاحیه نظام اموزش کارمندان و مدیران دولت_18819_13921114 نمایش