... بازگشت به صفحه اصلی ... طرح پژوهشی : تعداد :17
انتخاب وضعیت طرح سال: اصطلاح:
سال 1400
مطالعه برنامه استاني آمادگي و پاسخ به حوادث و سوانح
شروع 1400/08/22 --- خاتمه 1400/12/29
اداره کل مدیریت بحران استان
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
ارزیابی آسیب پذیری، تهدید و ریسک زیرساخت های استان و مدیریت مخاطرات آن
شروع 1400/08/22 --- خاتمه 1400/12/29
اداره کل پدافند غیرعامل
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
بررسی میزان آمادگی مراکز بهداشتی-درمانی استان همدان در برابر حوادث بیولوژیک
شروع 1400/08/22 --- خاتمه 1400/12/29
اداره کل پدافند غیر عامل
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
بررسي مشكلات و نارسايي هاي احتمالي دانشگاه علوم پزشكي استان در مديريت صحنه تصادفات واقدامات اورژانس در انتقال مصدومين به بيمارستان و نحوه خدمات رساني به آنها در بيمارستان
شروع 1400/08/22 --- خاتمه 1400/12/29
دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
امکان سنجی ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی سرمایه گذاری استان با بهره گیری از مطالعات آمایش سرزمین
شروع 1400/08/22 --- خاتمه 1400/12/29
دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
آسیب شناسی کسب و کار و سرمایه گذاری استان و ارائه راهکارهای قانونی و اجرایی برطرف شدن موانع بهبود فضای کسب و کار
شروع 1400/08/22 --- خاتمه 1400/12/28
دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
بررسی وضعیت عفاف و حجاب در بین بانوان استان و راهکارهای ارتقاء آن در متن جامعه و خانواده
شروع 1400/08/22 --- خاتمه 1400/12/28
دفتر امور زنان و خانواده
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
ارائه الگو و مدلسازي فرايندهاي مورد نياز تاب آورسازي شهرها در برابر مخاطرات رايج
شروع 1400/08/20 --- خاتمه 1400/12/28
استانداری همدان
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
سال 1399
بررسی فرصت ها و چالش های پیش رو و راهکارهای توسعه پایدار سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای استان همدان
شروع 1399/10/17 --- خاتمه 1400/01/25
دفتر هماهنگی امور اقتصادی
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: دانشگاه بوعلی سینا
اعتبار-میلیون ریال : 500
شناسایی و اولویت بندی خروج مراکز خطر زای شهری از محدوده قانونی شهرهای استان همدان
شروع 1399/10/17 --- خاتمه 1400/11/30
اداره کل پدافند غیرعامل استان
شهرستان : سطح استان
در دست اجرا
مجری: شرکت دانشگاهی توسعه نوین
اعتبار-میلیون ریال : 700
تدوین راهکارهای اشتغال و کارآفرینی در منزل با تاکید بر یک محله آسیب پذیر شهر همدان
شروع 1399/10/17 --- خاتمه 1400/01/25
دفتر امور بانوان و خانواده
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: دانشگاه بوعلی سینا
اعتبار-میلیون ریال : 300
بررسی تاثیر سبک زندگی بر فرزندآوری زنان استان همدان
شروع 1399/09/29 --- خاتمه 1400/01/25
دفتر امور زنان و خانواده
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: دانشگاه علوم پزشکی
اعتبار-میلیون ریال : 100
بررسی میزان خطرپذیری مخاطرات رایج استان همدان با رویکرد تدوین برنامه کاهش خطر حوادث و سوانح
شروع 1399/09/29 --- خاتمه 1400/11/30
اداره کل مدیریت بحران
شهرستان : سطح استان
در دست اجرا
مجری: دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
اعتبار-میلیون ریال : 1700
سال 1398
برآورد خطر پذيري سيلاب در استان همدان به جهت ارائه راهکارهاي پيشگيري، کاهش آثار و آمادگي (اقدامات بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت)
شروع 1398/10/15 --- خاتمه 1398/12/20
اداره کل مدیریت بحران استان
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی
اعتبار-میلیون ریال : 600
تهیه وتدوین برنامه جامع کاهش تصادفات رانندگی در حوزه درونشهری همدان و ملایر
شروع 1398/10/15 --- خاتمه 1399/01/20
دفتر فنی استانداری
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: دانشگاه ملایر
اعتبار-میلیون ریال : 500
نقش و قابلیت دهیاریها در مدیریت بحران روستاهای استان همدان
شروع 1398/10/15 --- خاتمه 1399/01/20
دفترامور روستایی و شوراها
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: دانشگاه بوعلی سینا
اعتبار-میلیون ریال : 350
استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در کاهش سرقت
شروع 1398/10/15 --- خاتمه 1399/01/20
دفتر امور امنيتي و انتظامي، اتباع و مهاجرين خارجي
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: دانشگاه صنعتی
اعتبار-میلیون ریال : 200