... بازگشت به صفحه اصلی ... طرح پژوهشی : تعداد :35
انتخاب وضعیت طرح سال: اصطلاح:
سال 1402
شناسایی موانع و پیشران هاي توسعه شرکت هاي دانش بنیان و فناور در استان همدان
شروع 1402/07/01 --- خاتمه 1402/07/30
سازمان جهاد کشاورزی و بنیاد نخبگان
شهرستان : سطح استان
تصويب شده
مجری:
اعتبار-میلیون ریال : 3000
تدوین سند راهبردی توسعه اقتصاد دیجیتال استان همدان
شروع 1402/07/01 --- خاتمه 1403/12/29
استانداری همدان
شهرستان : سطح استان
تصويب شده
مجری:
اعتبار-میلیون ریال : 3000
سال 1401
بررسی زمینه های نقش آفرینی موقوفات در راستای تحقق تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی دراستان همدان
شروع 1401/05/01 --- خاتمه 1402/12/27
اداره کل اوقاف وامورخیریه استان همدان
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
بررسی و پیش بینی اثر گرمایش جهانی با استفاده از مدل آب و هوا و رشد محصول بر روی عملکرد سیب زمینی استان و ارائه راهکارهای اجرایی
شروع 1401/05/01 --- خاتمه 1402/12/27
اداره کل هواشناسی استان همدان
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
تهیه و تدوین پلتفرم اطلس سرمایه گذاری استان همدان
شروع 1401/05/01 --- خاتمه 1402/12/27
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
شناسایی و بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در ورزش استان همدان
شروع 1401/05/01 --- خاتمه 1402/12/27
اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
تدوین مدل عملیاتی اشتغال مددجویان و معلولین
شروع 1401/05/01 --- خاتمه 1402/12/27
اداره کل بهزیستی استان همدان
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
تدوین سند فرهنگی استان همدان بر مبنای نقشه مهندسی فرهنگی کشور
شروع 1401/05/01 --- خاتمه 1402/12/27
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
تدوین دانشنامه دفاع مقدس در استان همدان
شروع 1401/05/01 --- خاتمه 1402/12/27
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
بررسی زمینه های وقوع حریق در مراتع استان همدان و ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری از آن
شروع 1401/05/01 --- خاتمه 1402/12/27
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
طراحی سامانه جهت امکان سنجی نظارت تصویری مبتنی بر بینایی ماشین درفضای داخلی زندان مرکزی همدان
شروع 1401/05/01 --- خاتمه 1402/12/27
اداره کل زندانها واقدامات تامینی و تربیتی استان
شهرستان : سطح استان
در دست اجرا
مجری:
اعتبار-میلیون ریال : 2000
سال 1400
بررسی میزان آمادگی مراکز بهداشتی-درمانی استان همدان در برابر تهدیدات بیولوژیک
شروع 1400/10/28 --- خاتمه 1401/12/29
اداره کل پدافند غیر عامل
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: دانشگاه علوم پزشکی
اعتبار-میلیون ریال : 700
مطالعات امکان سنجی ایجاد مراکز گردشگری درمناطق عشایری استان همدان
شروع 1400/09/20 --- خاتمه 1400/12/29
اداره کل امور عشایر استان همدان
شهرستان : سطح استان
تصويب شده
مجری:
اعتبار-میلیون ریال : 1000
بررسی چالشها و مسائل مراکز مثبت زندگی در راستای ارائه خدمات بهینه دربهزیستی استان همدان
شروع 1400/09/20 --- خاتمه 1400/12/29
اداره کل بهزیستی استان همدان
شهرستان : سطح استان
تصويب شده
مجری:
اعتبار-میلیون ریال : 600
ارزیابی کاربرد فناوری های نوین در افزایش بهره وری کشت های گلخانه ای در استان همدان
شروع 1400/09/20 --- خاتمه 1400/12/29
سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شهرستان : سطح استان
تصويب شده
مجری:
اعتبار-میلیون ریال : 3500
بررسی مسائل و مشکلات موجود درزمینه مشارکتهای مردمی دربحرانهای زیست محیطی و ارائه راهکارهای مناسب(مورد مطالعه: وضعیت آب استان)
شروع 1400/09/20 --- خاتمه 1400/12/29
اداره کل حفاظت محیط زیست استان)
شهرستان : سطح استان
تصويب شده
مجری:
اعتبار-میلیون ریال : 1500
انجام مطالعات راهبردی درخصوص تکمیل زنجیره ارزش محصولات دارای پتانسیل در استان همدان
شروع 1400/09/20 --- خاتمه 1400/12/29
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
شهرستان : سطح استان
تصويب شده
مجری:
اعتبار-میلیون ریال : 2000
بررسی زمینه های مختلف گردشگری استان همدان واولویت بندی آنها
شروع 1400/09/20 --- خاتمه 1400/12/29
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
شهرستان : سطح استان
تصويب شده
مجری:
اعتبار-میلیون ریال : 1500
مطالعه و طراحی اطلس گردشگری ورزشی استان همدان
شروع 1400/09/20 --- خاتمه 1400/12/29
اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
شهرستان : سطح استان
تصويب شده
مجری:
اعتبار-میلیون ریال : 900
مطالعه برنامه استاني آمادگي و پاسخ به حوادث و سوانح
شروع 1400/08/22 --- خاتمه 1400/12/29
اداره کل مدیریت بحران استان
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
ارزیابی آسیب پذیری، تهدید و ریسک زیرساخت های استان و مدیریت مخاطرات آن
شروع 1400/08/22 --- خاتمه 1400/12/29
اداره کل پدافند غیرعامل
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
بررسي مشكلات و نارسايي هاي احتمالي دانشگاه علوم پزشكي استان در مديريت صحنه تصادفات واقدامات اورژانس در انتقال مصدومين به بيمارستان و نحوه خدمات رساني به آنها در بيمارستان
شروع 1400/08/22 --- خاتمه 1400/12/29
دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
مطالعه امکان سنجی ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی سرمایه گذاری استان همدان با بهره گیری از مطالعات آمایش سرزمین
شروع 1400/08/22 --- خاتمه 1401/12/29
دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
شهرستان : سطح استان
تصويب شده
مجری:
اعتبار-میلیون ریال : 600
آسیب شناسی کسب و کار و سرمایه گذاری استان و ارائه راهکارهای قانونی و اجرایی برطرف شدن موانع بهبود فضای کسب و کار
شروع 1400/08/22 --- خاتمه 1400/12/28
دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
بررسی وضعیت عفاف و حجاب در بین بانوان استان و راهکارهای ارتقاء آن در متن جامعه و خانواده
شروع 1400/08/22 --- خاتمه 1400/12/28
دفتر امور زنان و خانواده
شهرستان : سطح استان
نیازسنجي
ارائه الگو و مدلسازي فرايندهاي مورد نيازجهت تاب آورسازي شهری در برابر مخاطرات رايج(شهر همدان)
شروع 1400/08/20 --- خاتمه 1401/12/29
استانداری همدان
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: مدریت بحران استان همدان
اعتبار-میلیون ریال : 1500
سال 1399
تدوین راهکارهای اشتغال و کارآفرینی در منزل با تاکید بر یک محله آسیب پذیر شهر همدان
شروع 1399/10/17 --- خاتمه 1400/01/25
دفتر امور بانوان و خانواده
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: دانشگاه بوعلی سینا
اعتبار-میلیون ریال : 300
بررسی فرصت ها و چالش های پیش رو و راهکارهای توسعه پایدار سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای استان همدان
شروع 1399/10/17 --- خاتمه 1400/01/25
دفتر هماهنگی امور اقتصادی
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: دانشگاه بوعلی سینا- داود عسگری
اعتبار-میلیون ریال : 500
شناسایی و اولویت بندی خروج مراکز خطر زای شهری از محدوده قانونی شهرهای استان همدان
شروع 1399/10/17 --- خاتمه 1400/11/30
اداره کل پدافند غیرعامل استان
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: شرکت دانشگاهی توسعه نوین- محمد علی نکویی
اعتبار-میلیون ریال : 1000
بررسی تاثیر سبک زندگی بر فرزندآوری زنان استان همدان
شروع 1399/09/29 --- خاتمه 1400/01/25
دفتر امور زنان و خانواده
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: دانشگاه علوم پزشکی- بابک معینی
اعتبار-میلیون ریال : 100
بررسی میزان خطرپذیری مخاطرات رایج استان همدان با رویکرد تدوین برنامه کاهش خطر حوادث و سوانح
شروع 1399/09/29 --- خاتمه 1400/11/30
اداره کل مدیریت بحران
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
اعتبار-میلیون ریال : 2000
سال 1398
برآورد خطر پذيري سيلاب در استان همدان به جهت ارائه راهکارهاي پيشگيري، کاهش آثار و آمادگي (اقدامات بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت)
شروع 1398/10/15 --- خاتمه 1398/12/20
اداره کل مدیریت بحران استان
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی
اعتبار-میلیون ریال : 600
تهیه وتدوین برنامه جامع کاهش تصادفات رانندگی در حوزه درونشهری همدان و ملایر
شروع 1398/10/15 --- خاتمه 1399/01/20
دفتر فنی استانداری
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: دانشگاه ملایر
اعتبار-میلیون ریال : 500
نقش و قابلیت دهیاریها در مدیریت بحران روستاهای استان همدان
شروع 1398/10/15 --- خاتمه 1399/01/20
دفترامور روستایی و شوراها
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: دانشگاه بوعلی سینا
اعتبار-میلیون ریال : 350
استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در کاهش سرقت
شروع 1398/10/15 --- خاتمه 1399/01/20
دفتر امور امنيتي و انتظامي، اتباع و مهاجرين خارجي
شهرستان : سطح استان
خاتمه
مجری: دانشگاه صنعتی
اعتبار-میلیون ریال : 200