01 -استانداری همدان تاریخ بروز رسانی بازگشت به صفحه اصلی

فرایند تعریف، حفظ، نشر و ایجاد دسترسی به دانش تولید شده در یک سازمان برای اعضای آن به‌منظور رشد بهره‌وری و کارایی و دسترسی آسان‌تر به محتوا و دانش تولید شده را  مدیریت دانش می نامند.

دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی در اجرای بند 16 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق به کارگیری اصول مدیریت دانش ویکپارچه سازی اطلاعات و نیز بند 2-1 سیاست های کلی علم و فناوری، توسط شورای عالی اداری تصویب و در تاریخ 1399/10/27 برای اجرا  ابلاغ شد.
 

برای مشاهده فایل‌ها کلیک فرمایید.
دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی نمایش
دستور پیاده سازی مدیریت دانش توسط وزیر کشور (در هامش نامه) نمایش
چهارچوب حاکمیتی مدیریت دانش وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران نمایش
ابلاغ تشکیل کمیته اجرایی مدیریت دانش نمایش
ویرایش دوم چهارچوب حاکمیتی مدیریت دانش وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران نمایش