01 -استان همدان تاریخ بروز رسانی بازگشت به صفحه اصلی

فرایند تعریف، حفظ، نشر و ایجاد دسترسی به دانش تولید شده در یک سازمان برای اعضای آن به‌منظور رشد بهره‌وری و کارایی و دسترسی آسان‌تر به محتوا و دانش تولید شده را  مدیریت دانش می نامند.

دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی در اجرای بند 16 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق به کارگیری اصول مدیریت دانش ویکپارچه سازی اطلاعات و نیز بند 2-1 سیاست های کلی علم و فناوری، توسط شورای عالی اداری تصویب و در تاریخ 1399/10/27 برای اجرا  ابلاغ شد.