01 -استانداری همدان تاریخ بروز رسانی بازگشت به صفحه اصلی

اطلاع رسانی درباره دوره‌های آموزشی مصوب وزارت  کشور

بر اساس مصوبات شورای عالی اداری، کارگروه توسعه مدیریت دستگاه سالانه دوره های آموزشی را تصویب می کند.

وزارت کشور نیز بر اساس همین مصوبه هر ساله دوره های آموزشی وزارتخانه و دوره های تخصصی وزارت که می توانند برای سایر دستگاه برگزار شوند را تصویب می کند.

آخرین دوره های مصوب به شرح فایل زیر است :

 

برای مشاهده فایل‌ها کلیک فرمایید.
دوره‌های مصوب آموزش سال 1401 نمایش