-
درجه بندی و سهمیه بندی عادلانه گندم کارخانجات تولیدکننده آرد

تاریخ ایجاد: 1401/04/22
جزییات نظرات   برچسب‌ها و بافت‌ها
برچسب‌ها:
کارخانه آرد
گندم
آردبافت‌ها : این دانش برای چه گروهی مناسب‌تر است؟
رشته شغلي : بخشدار
رشته شغلي : کارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی
رشته شغلي : فرماندار