-
برآورد خطرپذیری سیلاب استان با ارائه راهکارهای پیشگیری، کاهش آثار و آمادگی

تاریخ ایجاد: 1401/04/10
جزییات نظرات   برچسب‌ها و بافت‌ها
  • نظرات پیشین:
    1401/04/26 || صادقی: "پژوهش تدوین شده راهکارهای کافی را برای عمل کردن در اتفاقات بعدی بدست می‌دهد؟"