-
یک مدل نظارت بر فعالیت‌های دستگاههای اجرایی استان برای کنترل دستگاهها در استان همدان

تاریخ ایجاد: 1401/08/21
جزییات نظرات   برچسب‌ها و بافت‌ها
برچسب‌ها:
استان همدان
نظارت
بودجه
مدیریت امور مالیبافت‌ها : این دانش برای چه گروهی مناسب‌تر است؟
رشته شغلي : فرماندار
علاقه مندي : برنامه ريزي
محل کار سازماني : سازمان مديريت و برنامه ريزي
رشته شغلي : كارشناس مطالعات اجتماعي
پست سازماني : بخشدار