01 -استان همدان تاریخ بروز رسانی بازگشت به صفحه اصلی

 هفته پژوهش و فناوری سال 1401

1- تشکیل شورای سیاستگذاری استان :  08/ 08/ 1401

2- تشکیل جلسه دبیرخانه 

3- تعیین دبیران کمیته های هفتگانه

4- تعیین پژوهشگران برتر (دانشگاهی، فناوران و دستگاههای اجرایی) 

«« در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری (14 آذرماه 1401) 31 پژوهشگر برتر دانشگاهی- 9 پژوهشگر مهارتی و مراکز فرهنگی-  11 پژوهشگر دستگاه اجرایی -15 فناور برتر و 3 واحد برتر تحقیق و توسعه معرفی شدنددر این مراسم از پژوهشگران برتر به شرح فایل‌های پیوست تقدیر شد.»»

5- برگزاری نمایشگاه 

6- جلسه اختتامیه

 

برای مشاهده فایل‌ها کلیک فرمایید.
پوستر هفته پژوهش
دستورالعمل استانی برگزاری نمایش
دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان ها در سال 1402 نمایش
شورای سیاستگذاری استانی نمایش
افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش_1
پژوهشگران برتر مراکز دانشگاهی
پژوهشگران برتر دستگاه های اجرایی
پژوهشگران برتر مراکز مهارتی، کارآموزی و...
واحدهای R&D برتر
افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش_2
افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش_3
بازدید دانش آموزان در هفته پژوهش
نمایشگاه هفته پژوهش-1
نمایشگاه هفته پژوهش-2
مراسم اختتامیه
فناوران برتر