01 -استانداری همدان تاریخ بروز رسانی بازگشت به صفحه اصلی

کمیته اجرایی مدیریت دانش استانداری همدان با دستور استاندار؛ جناب آقای قاسمی فرزاد و با ریاست آقای میرصفدری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری به عنوان رییس، ... تشکیل شده است. در ادامه برخی نشست‌های انجام شده با معاونت ها و دفاتر استانداری آمده است:


  • تاکید استاندار همدان بر اجرای مدیریت دانش  در جلسه‌ی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان https://hamedanjavan.ir/?p=2408

 

برای مشاهده فایل‌ها کلیک فرمایید.
نشست با استاندار محترم
فراخوان شرکت در پودمان آموزشی
معاونت، سیاسی، امنیتی و اجتماعی نمایش
نشست معاونت اقتصادی نمایش
نشست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی نمایش
نشست دفتر امنیتی، انتظامی نمایش
نشست دفتر فنی، امور عمرانی و ترافیک نمایش
نشست دفتر امور روستایی و شوراها نمایش
نشست دفتر امور شهری و شوراها نمایش
نشست دفتر فناوری اطلاعات نمایش
نشست معاونت عمرانی نمایش
نشست مدیریت بحران نمایش
نشست پدافند غیرعامل نمایش
دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد نمایش