01 -استان همدان تاریخ بروز رسانی بازگشت به صفحه اصلی
در آیین گرامیداشت بیستمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر استان، ۲۵ پژوهشگر دانشگاهی استان انتخاب شدند. 10 پژوهشگر برتر دستگاههای اجرایی استان 10 فناور برتر 2 واحد تحقیق و توسعه برتر برگزیده شدند.
پژوهشگر99_1
پژوهشگر_99_2
پژوهشگر_99_3
پژوهشگر_99_4